Protetyka

Odzyskiwanie i odbudowywanie znacznych braków zębowych oraz odtworzenie dawnej funkcji. Protetyka to nie tylko odbudowa straconych zębów, ale także rehabilitacja narządu żucia i zapobieganie dalszemu rozwojowi patologicznych sytuacji.

W gabinecie wykonujemy:

  • licówki,
  • korony pełnoceramiczne oraz metalowe licowane porcelaną,
  • wkłady ceramiczne typu „inlay”, „onlay”,
  • wkłady koronowo- korzeniowe,
  • mosty protetyczne pełnoceramiczne lub na podbudowie metalowej licowane porcelaną,
  • protezy ruchome szkieletowe,
  • protezy częściowe i całkowite osiadające,
  • prace protetyczne oparte na implantach (implanto-korony, implanto-mosty, protezy typu overdenture)

Uzupełnienia stałe, takie jak korony, czy mosty są osadzane na stałe w jamie ustnej i dzięki swojej konstrukcji mają bardziej fizjologiczny typ przenoszenia sił, jak i również pacjent szybciej się do takich uzupełnień protetycznych przyzwyczaja.

Uzupełnienia ruchome, czyli takie, które można zdjąć w każdej chwili, poprzez odmienną konstrukcję posiadają typ obciążania podłoża bardziej fizjologiczny (np. protezy szkieletowe) lub mniej (protezy osiadające). W przypadku ruchomych uzupełnień proces adaptacji (tj. przyzwyczajania się pacjenta do protezy) jest dłuższy, gdyż początkowo pacjent postrzega protezę, jako ciało obce w jamie ustnej. Po okresie adaptacji, czyli akceptacji pacjenta- protezy traktowane są przez pacjenta już jak własne zęby. Należy jednak pamiętać, że żadna proteza nie zastąpi nam w 100% zębów własnych.